Milý zájemci o meditaci,

v souvislosti se změnami v oblasti ochrany osobních údajů, zde uvádíme krátké vysvětlení k souhlasu,
který nám udělujete, pokud se přihlásíte k odběru emailové pozvánky na námi organizované akce.


Co je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropské Unie, které se zabývá kompletní problematikou ochrany osobních údajů. Nařízení je platné od 25. 5. 2018 a v Česku nahradilo směrnici
95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Proč potřebujeme Váš souhlas?

Díky udělení tohoto souhlasu Vás budeme moci informovat o námi organizovaných akcích emailem.
Váš souhlas k odběru pozvánek můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.


Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“)
a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji tímto neziskové organizaci Centrum meditace Mantra z.s. se sídlem Bezručova 51, Záblatí,
735 52 Bohumín
, IČO: 22742981, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím,
aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje.

To vše pro účely zasílání emailových pozvánek na námi organizované akce, a to v tištěné formě
i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány,
zahrnují jméno, příjmení, místo pobytu, email, telefonní spojení a informace identifikující zařízení
nebo osobu spojenou s užíváním zařízení.
Tyto Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a budeme je na základě Vašeho souhlasu zpracovávat
podle zásad ochrany osobních údajů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat,
a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.


Fotografie

Všechny fotografie byly pořízené se souhlasem osob zobrazených na jednotlivých fotografiích.

Děkujeme za pozornost.