Milý zájemci o meditaci,

v souvislosti se změnami v oblasti ochrany osobních údajů, zde uvádíme krátké vysvětlení k souhlasu,
který nám udělujete, pokud se přihlásíte k odběru emailové pozvánky na námi organizované akce.

 

Co je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení Evropské Unie, které se zabývá kompletní problematikou ochrany osobních údajů. V účinnost vstoupí 25. 5. 2018 a v Česku nahradí směrnici 95/46/ES
a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Proč potřebujeme Váš souhlas?

Díky udělení tohoto souhlasu Vás budeme moci informovat o námi organizovaných akcích emailem.
Váš souhlas k odběru pozvánek můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.

 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“)
a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji tímto neziskové organizaci Centrum meditace a relaxace Mantra o.s., se sídlem
Albrechtičky 116, 742 55 Albrechtičky, IČO: 22742981, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím,
aby zpracovávala (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje.
To vše pro účely zasílání emailových pozvánek na námi organizované akce, a to v tištěné formě
i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány,
zahrnují jméno, příjmení, místo pobytu, email, telefonní spojení a informace identifikující zařízení 
nebo osobu spojenou s užíváním zařízení.
Tyto Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a budeme je na základě Vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat,
a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

 

Fotografie

Všechny fotografie byly pořízené se souhlasem osob zobrazených na jednotlivých fotografiích.

 

Děkujeme za pozornost.