Články » Proč se stát vegetariánem?

Co můžete ovlivnit: svoje zdraví, ochranu životního prostředí, ekonomii, svůj duchovní aspekt ...

Proč se stát vegetariánem?

Takové stravování podporuje udržení si pěkného a zdravého vzhledu a dobrého pocitu. Samozřejmě, že vegetariánství není jenom o stravování, ale také jistý způsob vnímání tohoto světa, vztahování se k sobě a druhých, je to jistý životní styl. Vegetarián je někdo, kdo dbá o život v harmonii s okolním světem.

Přijalo se mylné pochopení, že vegetariánská strava není v souladu se zdravím. Ve skutečnosti to je pouze mýt. Vegetariáni se často vyživují zdravěji než nevegetariáni, jsou méně nemocní. Vědecké výzkumy potvrzují, že žijí v průměru o 15 let déle než ti stravující se jiným způsobem.

Existuje mnoho důvodů, pro které stojí za to se takto stravovat, níže uvádíme některé z nich.

 

Zdraví

Mnoho lékařů potvrzuje, že optimální strava se skládá ze zeleniny, celozrnného pečiva a obilí, rýže, ořechů a ovoce. Tehdy organismus dostává pro něj nejdůležitější složky.

Vegetariánství přináší ohromné plus pro zdraví. Spolu s vegetariánstvím se přirozeně snižuje množství přijímaného cholesterolu. Jsme chránění před rizikem nakažení z antibiotik nebo růstových hormonů, které se podávají zvířatům. Zmenšuje se riziko nemocí spojených s mikroorganismy nebo parazity. Výrazně se snižuje riziko onemocnění srdce, cukrovky, a také rakoviny aj.

 

Ochrana životního prostředí

Není pochyb o tom, že masový průmysl značně přispívá ke zhoršení životního prostředí. Silně znečištěné stoky a odpadní vody z jatek a výkrmen vážně znečišťují potoky a řeky. Rychle vychází najevo, že vodní zdroje jsou nejen znečišťovány, ale také zbytečně vyčerpávány a v tomto směru přináší masný průmysl velké škody. 

MUDr.Zbyněk Luňáček (Česká společnost pro výživu a vegetariánství): „Produkce masa se výrazným způsobem podílí na poškozování životního prostředí, vede ke znečišťování vody, nutnosti používat chemická hnojiva a tak dále. Dva hektary půdy uživí jednoho masojeda, ale padesát veganů, kteří konzumují jen rostlinnou stravu," porovnává Luňáček. Podle něho by proto každý, kdo chce chránit životní prostředí, měl být vegetariánem. "Jinak to nemyslí vážně. Pouze separovat odpad není dostatečné," soudí. 
Je známo, že například na výrobě hamburgerů firmy Mc Donald´s se podílí několik kontinentů: jde o internacionální výrobu s nákladným transportem polotovarů, hlavních komponentů tohoto masového výrobku. V Kostarice a Guatemale je ročně likvidováno 50.000 až 70.000 hektarů lesa, aby zde mohl být chován dobytek, jehož maso je po určité době nutné pro výkrm vyváženo a upravováno pro potřeby restaurací firmy Mc Donald´s. Prales je zde přeměňován v pastviny, jež rychle erodují. Vedlejším "produktem" intenzivního chovu zvířat je klesající produkce kyslíku v uvedených oblastech a stoupající produkce čpavku z výkalů dobytka. Údaje WWI udávají, že za posledních 50 let lidstvo vykácelo tolik lesa, kolik nevykácelo od doby svého vzniku.

Ekonomie

Maso je potravinou, kterou si dopřává menšina na úkor většiny. Pro získání masa se používá vypěstované obilí jako krmení pro zvířata místo toho, aby bylo použito jako potrava pro lidi. Podle údajů Ministerstva zemědělství USA se okolo 90% všeho obilí, vypěstovaného v USA, používá na krmení zvířat - krav, prasat, ovcí a drůbeže, které pak skončí na jídelních stolech.


Představme si, že sedíme u stolu a před sebou máme talíř s velkým biftekem. Spolu s námi sedí v místnosti 45 až 50 lidí a před každým z nich je - prázdný talíř ! Obilí, které se spotřebuje na jeden náš biftek, by stačilo nasytit těchto 50 lidí. 
[Diet for a Small Planet, s. 235]

Podobná fakta nás opravňují tvrdit, že problém hladu ve světě je vytvořen uměle. V dnešní době se ve světě vyrábí mnohem více potravin, než kolik je jich potřeba k nasycení celého lidstva, avšak nesmyslně jimi plýtváme. Dietolog John Mayer z Harvardské university odhaduje, že kdybychom snížili spotřebu masa o 10%, bylo by možno takto ušetřeným obilím nasytit nejméně 60 milionů lidí. 
[John Mayer - citát ve zprávě pro komisi Senátu USA pro otázky výživy, potřeb obyvatelstva a pro potravinovou strategii USA - Washington, D.C.: February 1977, s. 44]

Kdyby se všichni stali vegetariány, tak by pro nasycení lidstva vystačila jedna pětina veškeré současné sklizně, zmizel by problém hladu na světě. Dnes se produkuje takové množství rostlinné potravy, že by mohlo nasytit 17 miliard lidí!

Duchovní aspekt

Vegetariánská strava pomáhá kultivovat princip soucitu a dobroty, a tímto podporuje formování duchovních vlastností. Pro osoby, které se chtějí duchovně rozvinout, to je nejdůležitější aspekt vegetariánství. 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, aby strava byla dostatečně různorodá. Klíčem je vyvážená strava, která nám dodá zdraví a energii.