Články » Tolerance stromu

"Člověk by měl být tolerantnější a snášenlivější než strom ..."

Tolerance stromu

Strom lze přirovnat k ušlechtilému, milosrdnému a mimořádně tolerantnímu člověku. Strom poskytuje své bohatství - květy, listy, ovoce, stín a přístřeší všem. Neočekává nic za odměnu. Černý, bílý, bohatý, chudý, muž, žena nebo dítě, strom nás všechny vítá stejně a velkoryse.

Video