Články » Ministerstvo spravedlnosti USA potvrzuje sílu jógy

S životním shonem se pojí stres, nátlak a mnoho rozličných problémů. Proto neustále hledáme...

 Ministerstvo spravedlnosti USA potvrzuje sílu jógy

S životním shonem se pojí stres, nátlak a mnoho rozličných problémů. Proto neustále hledáme různá řešení, která by nám umožnila aspoň na chvíli vydechnout. Dbáme na to, abychom  na sobě nedali znát svou slabost, zápolíme dál, bojujeme, směřujeme k námi vytyčeným cílům. Často má však každodenní rutina za následek to, že nám začíná „chybět vzduch“, dusíme se a cítíme se slabí a bezmocní.

Když se podíváme důkladněji na starodávné techniky meditace a jógy, zjistíme, že obdivuhodným způsobem umožňují pochopit naši pozici v životě, a rovněž nám poskytují hlubší vhled do našeho nitra. Dávají nám možnost realizace a pochopení kým jsme a umožňují nám nalézt klid, harmonii a bezpečí. Umožňují nám odkrýt ono místo v hloubi duše, které marně hledáme na jiných místech.

Ministerstvo spravedlnosti USA nedávno potvrdilo ohromnou sílu jógy a meditace. V americkém soudě probíhalo soudní řízení proti muži, který zfackoval svou manželku. Byl odsouzen k praktikování jógy a meditace. Soudce pověděl, že „se bude jednat o program kontroly nad zlostí“. Tento muž byl nejdříve odsouzen k domácímu vězení, ale jelikož to nepomohlo, jeho nynějším trestem měla být „jóga a meditace“.

 

 

Soudce muži nařídil kurz jógy a meditace na dobu jednoho roku a to pod dozorem. „Je to součástí programu ovládání zlosti a zlepšení tělesné i duševní pohody, vycházející ze starodávné filozofie Indie“, jak potvrdil soudce Larry Standley. „Tento program velice pomáhá lidem, kteří mají problém s ovládáním svých negativních emocí.“ Standley – soudce a bývalý prokurátor, pověděl, že případ Jamese Lee Crosse, byl výjimečný. Cross, padesátiletý prodejce starých automobilů společnosti Tomball, vysvětlil, že jeho žena příliš pila. Během poslední silvestrovské oslavy došlo mezi nimi k hádce kvůli jejímu přílišnému pití. Muž zpanikařil a svou ženu uhodil. „Obžalovaný svůj čin zdůvodňoval tak, že chtěl, aby  manželka se svým pitím přestala, protože usoudil, že měla problém se sebekontrolou“, tvrdí soudce Standley po výslechu. Soudce dodává: „Napadlo mě, že pomohu obžalovanému uvědomit si, že to je ve skutečnosti on, kdo má problém se sebekontrolou.“ Soudcovo nařízení  o jeho zápisu se do školy meditace a jógy a podávání zpráv o jeho pokrocích bylo pro Crosse velkým překvapením.

 

Cross řekl: „Moc toho o józe nevím. Myslím ale, že mi může pomoci hned několika způsoby, nejen se psychicky vyrovnat, ale také si zlepšit fyzické zdraví – zbavit se nadváhy.“ Daria Magee, instruktorka školy „Yoga & Meditation“ z Huston v River Oaks, doporučila panu Crossovi, „že by se měl zapsat na základní kurz jógy a meditace s dýcháním.“ Potvrdila, že „jóga může pomoci zbavit se několika negativních emocionálních činitelů.“ Dodává, že „také přináší duchovní očištění.“ Žalobce Lincoln Goodwin souhlasil s výrokem soudce a přistoupil na návrh trestu bez soudní vazby, protože Cross postrádal jakoukoliv kriminální minulost.

 

Jóga a meditace jsou neocenitelným darem Indie pro lidstvo na celém světě. Ve vězení Tihar v Indii probíhá výzkum na využití jógy a meditace mezi vězni. Již jsou zaznamenány určité úspěchy. Výzkumy potvrzují, že kriminální vědomí odsouzených se mění. Tyto výzkumy se soustřeďují na poznání vlivů praktikování meditace a jógy na kvalitu života (QOL – quality of life), subjektivní pocit celkové pohody (SWB – Subjective Well-Being) a kriminální tendenci (CP – Criminal Propensity) mezi odsouzenými ve vězení Tihar v Dillí.

 

Známý časopis „Time“ zdůrazňuje obrovský význam lékařských přínosů praktikováním jógy a meditace, stejně jako možnost duchovního vývoje. Popularita těchto starodávných technik neustále roste na celém světě. V současnosti se v Americe považuje za multi-miliardový byznys. Program vyučování jógy a meditace je ověřen mnohými americkými univerzitami. Rovněž fyzioterapeutická centra stále častěji využívají jógu a meditaci za účelem terapeutickým, aby pomohli svým pacientům. Mnoho lidí tak dosáhne úlevy od bolestech v zádech (páteře), šíje, zbaví se deprese, stresu. Dále se zlepšuje celková tělesná i duševní pohoda, mysl se utišuje. Zloba, strach a neklid mizí, a tak je navozen vnější i vnitřní klid.

 

Od dávných časů se lidé na celém světě snažili, za pomocí mnoha technik, pochopit vlastnosti mysli a získat nad ní celkovou kontrolu. Nyní víme, že jednou z nejúčinnějších metod je právě meditace.

Vědci na základě pozorování a výzkumů přijímají meditaci jako univerzální techniku vyvolávající hypo-metabolické stavy.

Zjistili, že:

Jogíni mohou zpomalit tep srdce a dýchací frekvenci.


1. Jogíni mohou zpomalit svůj metabolizmus, což dokazuje nižší potřeba kyslíku a nižší tvorba COpři dýchání.


2. Encefalogram (EEG), který zaznamenával mozkovou aktivitu u jogínů ve formě změn alfa vln, poukazuje na to, jak v reálném čase dosahovali během meditace vnitřní klid. Došli k nezvratnému závěru, že meditace má uklidňující schopnosti.


3. Elektrický odpor kůže jogínů se zvyšuje, což je příznakem ponoření se do stavu hluboké relaxace a růstu psychické odolnosti vůči stresu a negativním emocionálním stavům. K tomu dochází díky regulaci neurotransmiterů a neuromodulátorů, jakými jsou například dopamin a adrenalin, a zároveň dochází k vyvážení celého nervového systému.

Psychická odolnost vychází z pochopení, ovládnutí a schopnosti distancovat se od k problémů.

Vědecké výzkumy potvrzují, že ve stavu hluboké relaxace – díky meditacimůžeme jasněji myslet, naše inteligence je zostřená, mysl je jasná a střízlivá a naplňuje se tvůrčí energií.

Když je naše mysl klidná a prosta negativních emocí, můžeme činit lepší a správnější rozhodnutí. Díváme se více dalekosáhle, jsme schopni více pochopit, vzít v úvahu větší množství situací a alternativních možností, a následně předpovídat jejich následky.

Když jsme klidní, naše mysl dělá to, co my chceme, nevchází pod vliv zlosti, závisti, neklidu, nenávisti, naše vědomí se naplňuje radostí, klidem, očišťuje se. Naše mysl tak získává rovnováhu a harmonii, a díky tomu můžeme vést kvalitnější život, čerpat radost a získat duchovní užitek.