Články » Meditací proti závislostem

S použitím výzkumné metody dotazníků byl zkoumán vliv meditace na užívání marihuany.

Meditací proti závislostem

Výňatek z knihy Východní techniky relaxace a meditace (Iskra, 1993)
Autor: polský psycholog a sociolog Tadeusz Doktór při Institutu Aplikovaných Společenských Věd Varšavské Univerzity

Léčení závislostí na alkoholu a drogách

S použitím výzkumné metody dotazníků byl zkoumán vliv meditace na užívání marihuany. Po uplynutí doby 3 měsíců se u kontrolní meditační skupiny (lečena a resocializována tradičními metodami) snížilo užívání marihuany jen o 15%, zatímco u experimentální skupiny odmítnutí tohoto omamného prostředku projevilo mezi 50 a 75%. Bylo potvrzeno, že čím déle bádané osoby používaly meditaci, tím se zvyřoval stupeň nezávislosti na marihuaně. (m.Shafil, R.Lavely, R. Jaffe, Meditation and Mirijuana , Amer. Journal of Psychiatry 1974).

Meditací proti závislostem

Byly rovněž zaznamenán pozitivní terapeutický vliv u drogově závislých. Po roce nastoupila statisticky významná redukce používání omamných látek (amfetamínu a barbiturátů o 96%, halucinogenů o 91%, opiátů o 78%, cannabis o 58%). %).(D.W. Orme-Johnson, J.T. Farrow, Scientific Research on Transcendental Meditation Program, Seelisburg 1976).


V průběhu meditační praxe byl zaznamenán vzrůst abstinentů u průměrně pijících osob. Po 2 letech 60% meditujících přestane pít. (D.W. Orme-Johnson, J.T. Farrow, Scientific Research on Transcendental Meditation Program, Seelisburg 1976).

Výzkymy s jógou a meditací se začaly provádět v polovině minulého století, kdy zájem o ně byl již dosti běžný, a náleželo se ověřit jejich působení. Ukázalo se, že sebrání té empirické dokumentace a její publikování ve vědeckém tisku dále zvýšilo zájem veřejnosti o tato témata. Výsledky těchto výzkumů byly natolik přesvědčivé, že vydatně pomohly do jejich další popularizace, zvláště ve střediscích spojených s psychologií a psychoterapií.

Z rozličných výzkumů vyplývá, že meditace výrazně ovlivňuje:

1.    Odstraňování psychopatologických jevů
 Ve skupině 165 nemocných pacientů s diagnostikovanou úzkostí, zlepšení nastoupilo v 68% případech, s depresí v 71%, s histerií v 67%, po praktikování jógy po dobu 6 a více týdnů. (American Journal of Psychoterapy, 1973 č.4)

2.    Rozvoj pozitivních vlastností osobnosti

3.    Zlepšení psychosomatických chorob

4.    Pocit smysluplného života

5.    Snížení pocitu neklidu

6.    Snížení úroveň narcismu