Články » Meditace - čím je a není

 Lotosový květ rozkvétá nad hladinou vody nedotčen jejími nečistotami....

 Meditace - čím je a není

Lotosový květ rozkvétá nad hladinou vody nedotčen jejími nečistotami. Stejně tak, skrze meditaci,může každý žít v tomto nešťastném světě, nedotčen jeho neklidem.

Běžná představa: Meditace je spojená s mysticismem, okultní náboženskou praxí a asketickým, nespolečenským způsobem života.


Starobylá jogínská písma (Védy):
 Meditace je praktická technika péče o mysl, již nejúčinněji praktikují lidé, kteří jsou v životě velmi aktivní a kteří chtějí dosáhnout optimálního zdraví, duševní pohody a dokonalosti života, kterou je seberealizace.

Běžná představa: Meditace je vnější činnost. Meditovat znamená klidně sedět se zkříženýma nohama a s klidnou myslí.


Starobylá jogínská písma (Védy):
 V určitém smyslu meditace je vnější činností. Nicméně, je to především proces odehrávající se hluboko uvnitř nás. Dále je typické, že většina lidí nepomyslí na to, že meditovat lze i ve stoje, při chůzi, tanci…


Běžná představa: Meditace je nudná, to není nic pro mě. Já si chci užívat a být šťastný.


Starobylá jogínská písma (Védy): Pravá meditace nikdy není nudná, ve skutečnosti je to potřeba každého z nás, je plná radosti a štěstí. Každý z nás chce být šťastný, avšak každý hledá štěstí někde jinde. Běžně jej hledáme ve vnějších smyslových požitcích, ve druhých lidech, atd. Avšak dříve či později si uvědomíme, že na těchto místech skutečné naplnění získat nemůžeme. Tehdy pochopíme, že musíme hledat uvnitř. 


Běžná představa: Meditace znamená dosáhnutí takového stavu vědomí, kdy naše mysl je naprosto klidná či prázdná.


Starobylá jogínská písma (Védy): Prakticky toho nelze dosáhnout. Myslíte-li na to, že ve vaší mysli nic není, je to stále přemýšlení o něčem. Jak můžete nemyslet na nic? „Ó, už se mi to málem podařilo! Nemyslím na nic! Ach, ne, ta myšlenka, že ‘nemyslím na nic’, se mi vloudila do mysli a všechno pokazila.” I samotné nic má nějakou podstatu. Naše vědomí se vždycky na něco soustředí, ať už je to materiální nebo duchovní povahy.


Běžná představa: Meditace je těžké se naučit.


Starobylá jogínská písma (Védy): Meditace je naprosto přirozená věc, kterou v podstatě již denně provádíme. Každý z nás nad něčím medituje. Matka medituje o svém dítěti: „Už je pět hodin a Petříček ještě není doma. Kde jen může být?“ Pes medituje o kočkách, fanoušek surfingu medituje o vysokých vlnách, obchodník medituje o penězích, politik medituje o moci atd. Všechno, na čem soustředíme svou pozornost, se stává předmětem naší meditace. V tomto významu je meditace neutrální – je možné přemýšlet či meditovat o čemkoli. Avšak aby nás meditace vnitřně naplnila, předmětem meditace by mělo být něco, co přesahuje každodenní starosti – duchovní objekt.


Běžná představa: Meditace znamená očištění mysli od všech světských myšlenek.


Starobylá jogínská písma (Védy)
: Pokusy směřující k očištění mysli od všech světských myšlenek se už více blíží pravé meditaci. Pomocí nejrůznějších metod se můžete pokusit vymazat z mysli všechny hmotné podoby, názvy, otázky, problémy či starosti. Ale pokud nevíte o ničem pozitivním nebo duchovním, na co byste mohli zaměřit svou pozornost, budete pouze s námahou vytlačovat nechtěné myšlenky ze své mysli. Možná jen sedíte a čekáte v naději, že světské myšlenky se z vaší mysli dříve či později vytratí. Doufáte, že všechny tyto myšlenky někdy odejdou. Takoví lidé hledají prázdnotu. Nejvyšší stav vědomí, jehož taková osoba může dosáhnout, je absolutně prázdná mysl. Možná znáte nějaké lidi, jejichž vědomí je úplně prázdné, ale to nutně neznamená, že je duchovní. Takoví lidé tvrdí, že řešením na zbavení se světských myšlenek je myslet na nic, stát se prázdným. Jogínská písma říkají, zbavíš se nechtěného tak, že jej nahradíš za něco lepšího, vyššího – duchovně motivované myšlení.


Běžná představa: Meditace znamená soustředění se na svůj dech a špičku nosu. 


Starobylá jogínská písma (Védy): Podle učení starodávných písem o józe, meditace v původním smyslu znamená meditaci o Nejvyšší Absolutní Pravdě. Pozice vsedě (ásany), dechová cvičení a techniky kundaliní-jógy – jako například vyzdvihování vzduchu života, to jsou všechno jen předmeditační techniky. Jogíni je kdysi používali, zvláště před dávnou dobou, ale dnes již nejsou příznivé podmínky pro jejich praktikování. Tyto metody skutečně pomáhají uvolnit tělo a mysl a odpoutat mysl a smysly od okolního světa tak, abyste svou pozornost mohli zaměřit na jediný bod – ale na co? Dokonce takzvaní učitelé meditace o tom zřídkakdy učí. Lidé mnohdy utratí spousty peněz a stráví spoustu času pokusy naučit se ovládat předmeditační techniky, aniž kdy dospějí ke skutečné meditaci o Nejvyšší Pravdě. Tyto techniky nejsou špatné, nicméně jsou neúplné. Stále se potřebujete dozvědět, co je pravý, úplný systém meditace – systém meditace o Absolutní Pravdě.