Články » Univerzální moudrost

Osvícený člověk vidí tělo jako oděv, který má na sobě a který používá pouze dočasně.

 Univerzální moudrost

 

Sokrates a tělo

Ve starověkém Řecku byl mudrc Sokrates odsouzen k smrti za to, že vyučoval podle "zvláštní doktríny." Krátce před tím, než Sokrates vypil jedovatý nápoj, který přinesl zmar jeho tělu, se jej jeden z jeho studentů zeptal na to, jak by chtěl být pohřben:

Pak... - řekl Crito, - ...se tedy budeme snažit dělat to, co po nás žádáš. Ale jak tě máme pohřbít?

Tak, jak vy chcete - řekl Sokrates. - Za předpokladu, že mě dokážete chytit a zabránit tomu, že vás nadobro opustím.

Poté s tichým úsměvem a s pohledem upřeným směrem k nám poznamenal:

- Víte, já nemohu přesvědčit Crita, že jsem Sokrates, zde přítomný, tedy osoba, která nyní k vám hovoří a spřádá témata našeho rozhovoru. On si totiž představuje, že jsem jen mrtvé tělo, na které bude brzy pohlížet, a tak se ptá, jak mě má pohřbít.

Vzhledem k tomu, že Sokrates dokonale pochopil, že on není jen tím tělem, ale jiskrou života, která toto tělo dočasně obývá, nezajímal se tedy o to, co se stane jeho tělu poté, kdy jej opustí. Toto je pravá moudrost. Osvícený člověk vidí tělo jako oděv, který má na sobě a který používá pouze dočasně. Osvícený člověk plně chápe svou identitu jako věčnou součást života, identitu, která se nerodí, ani neumírá.

Sokrates a tří sít

Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí. Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá:

- Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?

- Počkej chvilku - odpověděl Sokrates. - Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít.

- Tří sít?

Přesně tak - pokračoval Sokrates. - Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš. První síto se jmenuje Pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?

Ne - odpověděl ten člověk. - Vastně jsem to jenom slyšel a...

Dobře - řekl Sokrates. - Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?

Ne, naopak...

Takže... - pokračoval Sokrates, - ...chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to, co mi chceš o mém příteli říct užitečné?

Ne, moc ne.

Dobrá - uzavřel Sokrates. - To co mi chceš říct není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?

I to je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili.