Články » Meditací proti závislostem

S použitím výzkumné metody dotazníků byl zkoumán vliv meditace na užívání marihuany.

Meditací proti závislostem

Výňatek z knihy Východní techniky relaxace a meditace (Iskra, 1993)
Autor: polský psycholog a sociolog Tadeusz Doktór při Institutu Aplikovaných Společenských Věd Varšavské Univerzity

Léčení závislostí na alkoholu a drogách

S použitím výzkumné metody dotazníků byl zkoumán vliv meditace na užívání marihuany. Po uplynutí doby 3 měsíců se u kontrolní meditační skupiny (lečena a resocializována tradičními metodami) snížilo užívání marihuany jen o 15%, zatímco u experimentální skupiny odmítnutí tohoto omamného prostředku projevilo mezi 50 a 75%. Bylo potvrzeno, že čím déle bádané osoby používaly meditaci, tím se zvyřoval stupeň nezávislosti na marihuaně. (m.Shafil, R.Lavely, R. Jaffe, Meditation and Mirijuana , Amer. Journal of Psychiatry 1974).

Meditací proti závislostem

Byly rovněž zaznamenán pozitivní terapeutický vliv u drogově závislých. Po roce nastoupila statisticky významná redukce používání omamných látek (amfetamínu a barbiturátů o 96%, halucinogenů o 91%, opiátů o 78%, cannabis o 58%). %).(D.W. Orme-Johnson, J.T. Farrow, Scientific Research on Transcendental Meditation Program, Seelisburg 1976).


V průběhu meditační praxe byl zaznamenán vzrůst abstinentů u průměrně pijících osob. Po 2 letech 60% meditujících přestane pít. (D.W. Orme-Johnson, J.T. Farrow, Scientific Research on Transcendental Meditation Program, Seelisburg 1976).

Výzkymy s jógou a meditací se začaly provádět v polovině minulého století, kdy zájem o ně byl již dosti běžný, a náleželo se ověřit jejich působení. Ukázalo se, že sebrání té empirické dokumentace a její publikování ve vědeckém tisku dále zvýšilo zájem veřejnosti o tato témata. Výsledky těchto výzkumů byly natolik přesvědčivé, že vydatně pomohly do jejich další popularizace, zvláště ve střediscích spojených s psychologií a psychoterapií.

Z rozličných výzkumů vyplývá, že meditace výrazně ovlivňuje:

1.    Odstraňování psychopatologických jevů
 Ve skupině 165 nemocných pacientů s diagnostikovanou úzkostí, zlepšení nastoupilo v 68% případech, s depresí v 71%, s histerií v 67%, po praktikování jógy po dobu 6 a více týdnů. (American Journal of Psychoterapy, 1973 č.4)

2.    Rozvoj pozitivních vlastností osobnosti

3.    Zlepšení psychosomatických chorob

4.    Pocit smysluplného života

5.    Snížení pocitu neklidu

6.    Snížení úroveň narcismu

Zasílání připravovaných akcí na e-mail: Přihlásit se k odběru